--MarX!--

Back to tunkio O

MarX- generaattori.

Ydinteollisuuden laajat lonkerot tuottavat toisinaan niin yllättäviä rajoituksia. Että saattaa olla likipitäen mahdotonta selvittää mikä tekninen laitteisto milloinkin on enemmän tai totaalitäärisesti kielletty ja salattu ydinalan IAEA:n käskyistä. Jo ammattikoulun ajoistani lähtien minua enemmän kuin ihmetytti miksei mitään juuri yli 10kV sähkölaitteistoja saanut edes rahalla? Jopa staattisen kipinägeneraattorin salat jätettiin systemaattisesti koulutuksissa kertomatta. Tämä kaikki oli sikäli omituista, koska esim. suurjännitemuuntajia ei olisi vaikeaa toteuttaa ongelmitta kymmenien kilovolttien jännittesyöttöjä. Mutta mystinen lasikatto esti aina ja kaikkialla. Rajaksi leikkaantui 10kV. TV- kuvaputkiakin syöttämään kehitettyjen laitteitten kompastuskivi oli niin ikään naurettavan mitäänsanomattomat 1-2mA tehokatot. Jotain "systemaattista" viranomaiset taustallaan suojasivat.

Minulta meni pitkän aikaa aikaa selvittää olisiko edes t e k n i s e s t i mahdollista tuottaa kunnon virroilla toimivia luokkaa 50- 100kV jännitelaitteistoja kotikonstein erityisiin laboraatioihin. Vihdoin ja viimein onneni kääntyi. Sain nettikontaktilta Pasi- foorumilta tärkeitä vinkkejä. Joilla tämä salaisuuksien uksi saattaisi viimein aueta. Kuvaan kuului. H e t i kun sain vinkin. SUPO poliisiosastot mm. bannasivat ohjeen antajan, ja meikän ulos foorumeiltaan. Tarkkaan estäen minua enää edes pääsemästä tarkistamaan annettuja erittäin mielenkiintoisia suurjännitelaitteitten kuvastoja! No onnekseni sentään jäi riittävää materiaalia ja kytkentäkaaviota. Miksi sitten tällainen ko. Marx- generaattorit on niin järjettömän salainen laite? Jotta rakentajaa kohdellaan kuin maanpetoksen tekijää?

Vastaus on tietenkin IAEA:n ydinturvamääräykset. Monesta syystä. Suurjännitelaitteet k a i k k i yli 10kV jännitteellä toimivana yhdistettynä tyhjiöputkitekniikkaan synnyttävät. Ei enempää, eikä vähempää kuin raakaa RÖNTGENSÄTEILYÄ! Ja mikä ydinalan valvontaketjuille katastrofaalisinta näin maallikkokin pääsee tuottamaan ja tutkimaan maailman tarkimmin salattuja säteilytutkimuksia. Niiden ultrasalattuja säteilyeroosion toimintamalleja! Sellaisiin tutkimuksiin toki EI haluttaisi päästtää maailmassa ketään! Suurjännitelaitteilla onnistuu toki mm. myös pelättyjen isotooppierotinlaitteistojen syöttöenergioiden tekemiset yms. erittäin peitellyt ja kiinnostavat IAEA:n salauksien rikkomiset.
-----------

MarX 2.

Eikä tässä kaikki. Varsin pian selvisi, ettei vaadittavia erikoiskomponentteja u s k a l t a n e e t jatkuvissa SUPO- ydinturvaosastojensa karhuryhmäläisten vainonnassa kauppiaat edes tuomaan maahamme! Tosiaan en kerro yksityiskohtia! Mutta laitteistojeni osien saamisen estivät viranomaistahot minulta myös puolisen tusinaa eri kertaa ja reittejään tarkoin peitellen! Uskomatonta, näitä erikoiskomponentteja ei koko Euroopasta tunnu saavan kuin yhdestä ydinalastaan tunnetusta valtiosta, Englannista. Näitä erittäin isojen jännitteitten laitteistotasoista löytyy koko Suomesta muutamia kappaleita yliopistoista ja korkeakouluista. Yksityisiltä tosiaan tuskin lisäkseni moniltakaan. No asiaan pitää saada tietysti vankka muutos! Ensin tekemäni "äijäkoneen" elävät maailman ensi- iltakuvat. Yleisdokumentaatiota tästä:
Poraudutaan kondensaattorien ja käyttämieni 8mm virityskipinävälien erityispiirteisiin:


Tulopäässä minulla on 7kpl 0,6W ja 680kohmin tehonkaton vastussarja.


Kaikkein yksinkertaisinta on käyttää alkuteholähteenä 10kV öljypoltinmuuntajaa, esim. romutetusta öljypolttimesta.


Kokoaaltotasasuuntaajani tein 4kpl 30kV ja 30mA erikoisdiodeista. Siltaan asenneltuna saadaan kestävä 60kV jännitekestot ja 50mA tehotykki aikaan.


Itse laitteistoni kasasin kuumaliimalla, solumuovilla, jääkaappikaukalosta. Suurjännitejohtona käy kätevästi kuorimallani vaipattomalla antennikaapelilla. Käytin sarjaan 2kpl* 470K ohmin 1W vastuksia. Jotta saan pintavirtakestot piikkiin. Vielä lisää yksityiskohtia muuntajan tulopäästä.


Lopuksi kaikkein kiinnostavin yksityiskohta. Generaattorilla saa aikaiseksi luokkaa 500mA syöksyvirroilla ryyditetyn huikeasti paukkuvan 90mm (50- 90kV) pitkän siistin tasasähköisen valokaaren kerran sekunnissa esitetyillä systeemeillä.


Livevideona:
http://www.styrge.com/marX_gen_1.mp4
http://www.styrge.com/marX_gen_2.mp4
-----------

Pari sanaa itse tekemisistä.

Julkaisen alkuperäisen kytkentäkaavion. Haluan korostaa, miten tekemäni laitteisto on t i e t y s t i viranomaispainostuksista innostuneena koetettu tehdä m a h d o l l i s i m m a n "äijämäiseksi!" Eli alkukytkennän vain vajaan 40mm. valokaaritasot EIVÄT tietysti riittäneet. Vaan potkua piti olla koko rahan edestä! Kovasti olen koettanut hakea teholähteeseen muutenkin maksimitasot. Kykenin pudottamaan 3 sekunnin jaksotusajan kolmasosaan. Kun puolitin päävastusarvot. Tuplasin päämuuntajan puoliaallot jartkuviksi, kokoaaltotoimiseksi. Nyt paukkuvat valokaaret niin rajua tykitystä, että korviaan saa tulpata.)

Kokeilin lisätä tehoa vielä puolittamalla kondensaattorien rinnalla olevat vastukset. Mutta EI kannata! Koneen pintavirrat alkavat lyödä yli haittaavasti. Myös alkupään tehorajausvastuksienkaan pienennys arvoistani lisää ei auttanut. Varsinaisen kondensaattorien juuressa rajoittaa itse 2,2nF kondensaattorien liitinlankojen etäisyyden 9 mm tasot. Tämä perusmitta rajaa sytytyskipinävälit laitteeseeni luokkaan 8mm. Kokeilin lisätä siihen lisäsuojaa liimapistoolin muovilla. Mutta hämmentävää, liimamuovi alkaa johtaa haittaavasti tällaisissa rakenteissa. Ei kannattanut se. Silikoni toimisi parhaimpana sähköeristeenä suurjännitelaitteissa. Niin kaipaatte pääkytkentäkaaviota, josta voi lähteä kipinägeneraattoriaan ideoimaan.


-------------

Cockcroft- Walton generaattori.

*Kokeilin postata 28.02.2011 näitä 90kV generaattorini materiaaliani mm. Masinisti foorumiin. Ja saat olla varma, millaisen avopaniikin laitteistoni esiin marssitus viranomaisissa sielä aiheutti! Oikeesti siis miltei ensimmäisillä vastausmateriaaleillaan alkoivat sieltä vuotaa ulos aivan h u i p p u juttuja siitä nimenomaan m i k s i kaikki tällaiset kymmenien kV sähkökaitteet ON SUPO- bannassa! No mitä tässä kertaamaan. Katso itse. Hämmenny miten l o o g i s e s t i tämä elektronivolttien maailma synkronoituu kvanttimaailman salaittumpiin ihmeisiin.
---
Cockcroft- Walton- eli CW- generaattori on nimestään huolimatta myös kaskadi, ja poikkeaa varsinaisesta kaskadista ainoastaan rakenteeltaan, mutta itse virtapiirin toiminta ja rakenne on silti sama. CW- generaattoreiksi kutsutaankin lähinnä suuria useampiportaisia, satoihin kilovoltteihin ja sitä suurempiin jännitteisiin yltäviä kaskadeja.

* JOS vielä jäi epäselväksi m i k s i mm. tekemäni kaskadit ON viranomaisiestettyä. Niin lukekaapas TÄMÄ!:

Generaattori on nimetty fyysikoiden John Cockcroft ja Ernest Walton mukaan,

heidän käytettyään miljoonan voltin kaskadia atomin halkaisemisessa keinotekoisella ydinreaktiolla.
_________________________________________________________________________________________________________

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kaskadi_(elektroniikka)

*Hupsista, kun atomiin kohdistetaan tietyn tasoylityksen suuruinen eV energia, niin energia JO suoraan halkaisee kohdeatominsa. Ihan käsittämättömän mielenkääntävä yksityiskohta.( Atomin neutronin hajoamisen energia onkin mainittu 1 000 000eV= 1milj V!)
------------

VESIleipä koe

Kun elektronien kiihdytysjännite saadaan 100kV suuruiseksi ja virta ampeeriluokkaan tapahtuu kaksi erityisefektiä. Elektronien nopeudet nousevat niin suuriksi, että muodostavat suoraan ilmakehään paukahtavan tyhjiön reittinsä varteen. Kun kiihdytysjännite vaikuttaa tässä tyhjiössään on myös elektronien nopeus JO niin iso, että käyttäytyvät suoraan kuin beetaelektronit! . . Siksi tuo selkeä 10kV ylitys tuottaa myös röntgensäteilyä sekundäärisesti. IAEA:n normifysiikka vaikenee tutusti kaikesta näistä, koska realiteetteja ei kertoa saa. Ei haluta esittää miten 10 000eV sidosenergia r i i t t ä ä hajottamaan suoraan atomin sisempiä elektronikerrosrakenteita. Tällaiset kylmät perusfaktat jätetään tarkoin esiin ottamatta. Ei haluta kertoa huikeaa miten, 1 000 000eV energian ylitys alkaa silpoa energiallaan MYÖS atomiYTIMEN sisimpiäkin rakenteita!

Miten voimme sitten todistaa, että suurjännite alkaa toimia konkreettisesti näin käsittämättömän säteilyionisoivasti? (Toki sen lisäksi, että esim. tyhjiössä tuon jännitteen ylitys tekee jo mittarissa näkyvää sekundääristä röntgeniä.) Olet varmaan heitellyt veden pinnasta lituskaisella kivellä voileipäpomppuja. Tämä todistaa miten kovalla nopeudella fyysisen aineen iskeytyessä vesipintaan siitä ponnahtaa iskuaine takaisin. Perusfysiikka kertoo, sähkö ON fyysisten elektronihiukkasten liikettä. Valokaarikipinäkin siis on osin atomeista irti ionisoitujen elektronien liikettä. Kun elektronit menee ilmasta toiseen kohtioon metallinastaan. Kulkee elektronivirta metallissa- ilmassa- metallissa. Ei sinällään mitään ihmeellistä, koska valokaari ei lainkaan ponnahda suuntamuutoksiin osuessaan metallikohtioonsa.

Mutta e n t ä kun otammekin mukaan realiteettia IAEA:n valheidensa ulkopuolelta. Eli salatun käsitteen i o n i s a a t i o t . Mitä tapahtuu kun iskemme 90 000V jännitteellä suoraan vesipintaan? Koska vedessä t o s i a a n EI liiku elektroneja vaan vain ioneja! Veden pinnalle iskevät beetaelektronit kun joutuvat pommittamaan energian muutoksellaan veteen sekundääristä ionisaatiota. Tähän kuluu tietty energiamuutoksen aika ja sen pitäisi kyetä jotenkin näkemään? Katsotaanpa miten 90kV käyttäytyy? Onko IAEA oikeassa ja beetaelektronit vaan "absorboituu kadoten" viiveittä suoralla liikkeellä veden pinnassa. Ihmeemmittä sekundääristä säteilyenergiamuutoksia näyttämättä.

Täytyy avoimesti sanoa, kerrasta koe hämmensi toteutettuna myös minua! Miten konkreettisesti asioita voidaan halutessa demota. Pitkä valokaari tosiaan osui pystysuorassa vesikalvoon. Mutta, mutta. . . Nyt tapahtuu jotain perin outoa. Valokaari tekee toisinaan aivan käsittämättömiä kommervenkkeja tykittäessään vesipintaan. 90- asteen kulma ja ionisaatiokaari ui vesipinnassa lasin reunaa kohden! Käsittämätöntä havaita, miten sähköä sinällään johtava vesipinta vastustaa "liian nopeita elektroneja". JohtimenaKIN energian imeytymisabsorptiota mitä konkreettisimmin vastustaen! Muodostuu L- kirjaimen mallinen taitos. Ja valokaari lepattaen lopettaa vesipintaluistelunsa vasta juomalasin lasiseen eristävään reunaan. Ja taas kerran menee IAEA:n ydinfysiikka kerrasta uusiksi.

Tämä ei kyllä taida olla sopiva foorumi ihan noin syvälliselle pohdinnalle. En usko, että täältä löytyy ketään, joka tietää edes puolia termeistä, joita olet jutussasi julkaissut. Tai voi teitysten olla, että olen itse "vähän" tyhmä.

Mistä helvetistä sä revit 100kW tehoa? Ei ihme että on SUPO hanurissa.

Ja synkrotroni ei ole mikään salaisuus.

Emmä kyllä tajua tosta betaminus lätinästäkään mitään, varsinkaan missä kohtaa on todistettu, että elektronit eivät katoa. Noh, otsonoi rauhassa, mutta lueppas eka mitä teet.

Siis 90kV on v a i n jännite. Syöksyvirralla 500mA

Virta luokkaa 0,01A piikissä sisääntulon 10 000V tasolla merkkaa sisään 100W ja ulostulotehot ehkä jatkuvatehonaan vain 10% tästä.

Laite vastaa siis arkisen sähkökolvin tehotasoja. Juu EI SE ole laitoksen laittomuuden syy.

Vaan sen kyky tuottaa radioaktiivisia säteilyeroosion tutkimusmekanismeja livenä!
___________________________________________________________

kabinettia?

Siis jos U on 90kV, ja I on 1A, niin UI=90kW

Syksyvirralla taitaa jännite vähän laskea.

Noi e r i k o i s m e r k i t paljastaa aika usein, että taustalta löytyy jäärä (Crank)

Empä mäkään nyt hirveästi asiasta ymmärrä, mutta jotain kuitenkin.

kabinettia?


No ohan tossa nyt ledeistä aika pitkälle päästy.

Ai nii. Tsekkaas sellanen salaliittoteoria ku energian säilymislaki.

Eihän tästä tullukkaa kovinkaan pitkä dialogi. :/

Noh, Tossa vielä vähän luettavaa:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Comptonin_ilmi%C3%B6

Kyl kantsis tota fysiikkaakin opetella, eikä pelkkiä elektroniikan dimensiottomia suureita topologioiden ohella, varsinkin kun noi kaskadit on aika pitkälle kategoriaa - Liian vanha leikkimään / Liian nuori ymmärtämään.

Mutta joo. Ei noi ihan simppeleitä asioita ole, eikä niitä simppeleiksi retusoida, kuten olet esimerkiksi kääntänyt eV tarkoittamaan yhtä kuin voltti. Se on yhtälainen (vittu mikä sana) virhe kuin sanoa VA=W, vaikka niin voidaankin tehdä tapauksittain ja pitkälle amis sillä oletuksella meneekin. Pitkään niin itsekkin kuvittelin.
..Saapa nähdä mitä kaikkea muutakin sitä onkaan kuvitellut.

Peace

Nää Tunkion Topicit alkaa olla kyllä jo tännekin liian heikkotasoisia pikkuhiljaa. Jos vielä heikkolaatuisemmaksi menee niin ihmettelen...

O